Theo dõi sức khỏe của bạn sau mãn kinh

Hậu mãn kinh là quãng thời gian sau khi người phụ nữ đã mãn kinh. Trong giai đoạn này, hầu hết những triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh trước đó đã giảm dần. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi vì rất có thể giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc cuả bạn.

Đọc tiếp