Đặc điểm hệ tiêu hoá ở trẻ em

Các cơ quan ở cơ thể trẻ em có rất nhiều điểm khác biệt so với người lớn, trong đó có hệ tiêu hóa. Cấu tạo hệ tiêu hóa ở trẻ em rất đặc biệt, có những đặc điểm không giống với hệ tiêu hóa của người trưởng thành dẫn đến chức năng hoạt động của nó cũng khác xa. Vì vậy, cần tìm hiểu rõ về đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em để có thể chăm sóc sức khỏe cho hệ tiêu hóa của của trẻ một cách tốt nhất.

Đọc tiếp

Hệ tiêu hoá ở trẻ em có đặc điểm như thế nào?

Hệ tiêu hóa của trẻ em bao gồm nhiều cơ quan phối hợp với nhau để chuyển hóa thức ăn/chất lỏng khi trẻ ăn và uống, đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của trẻ. Cấu tạo hệ tiêu hóa ở trẻ em có nhiều điểm khác biệt so với người trưởng thành, vì vậy, việc nắm bắt những đặc điểm này sẽ giúp bạn quản lý tốt hơn vấn đề tiêu hóa của trẻ.

Đọc tiếp